Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, tekstil sektörü ve özellikle de parça yıkama ve parça boyama endüstrisi için günümüzün en önemli endişe kaynağıdır.

Özellikle de denim mamullerin, kendi kimliklerini yaratmak için nihai tüketiciye sunulması tarihsel olarak su yoğun bir süreçtir.

Tekstil parça yıkama endüstrisi, çok yüksek miktarlarda su ve enerji tüketmektedir.

Markaların ve üreticilerin ekolojik ve performans kriterleri doğrultusunda sürekli iyileştirme prensibi ile hareket eden Polymeg Kimya, inovatif ürünler ile müşterilerine çözüm ortağı olurken, çevre ve insan sağlığına verilen zararı en aza indirecek şekilde gereken yatırımları yapmakta ve bu konulardaki ulusal ve uluslararası standartları takip edip uygulamaktadır. Endüstrinin karşılaştığı zorluklara uygulamacı bir yaklaşım getirmek amacıyla kurulan ve endüstrinin 2020 yılı itibariyle sıfır zararlı atık yönünde ilerlemesini sağlayan ZDHC’nin Sürdürülebilir Kimyasal Yönetimi hedeflerini tedarik zincirindeki tüm kimyasal yönetim sistemlerini sürekli iyileştirerek desteklemektedir.

Çevre bilincinin çalışanlar arasında yaygınlaştırılması: Uygulamaya koyulan standartlar ve iç eğitimlerle çalışanlarda çevreye duyarlılık algısı artırılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’ deki çevre ile ilgili yasalar takip edilerek faaliyetlerde bu yasalara uygunluk sağlanmaktadır.

Üçlü Sorumluluk İlkelerinin desteklenmesi: Güvenlik, işçi sağlığı ve çevreyi koruma konusunda dünya kimya sanayiinin gönüllü eylem planı olan Üçlü Sorumluluk İlkeleri Polymeg Kimya tarafından benimsenmiş olup bütün birimlerince desteklenmektedir.

Enerji tasarrufu uygulamalarının desteklenmesi: Üretim proseslerinde iyileştirmeler yapılarak daha az enerji ve kaynak kullanımı sağlanmaktadır. Ayrıca şirket çalışanlarının kullanılan kâğıttan yakılan elektriğe kadar bireysel bazda enerji tasarrufu yönetimine katkısı sağlanmaktadır.

 Atık Yönetimi: Polymeg Kimya üretiminden çıkan atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi için içinde bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi’nin arıtma hizmetinden faydalanmaktadır.

Tekstilde Oeko-Tex 100 standartlarına uygun ürünlerin geliştirilmesi: Tekstil ürünlerinin ekolojik açıdan uygunluğunu sağlamak için üzerlerinde bulunan maddelere sınırlamalar getiren Eko-Tex standartları doğrultusunda Polymeg Kimya ürünlerinde sınırlandırılmış hammaddeler kullanılmamakta veya sınırların dışına çıkılmamaktadır.

Polymeg kimyasalları bluesign®, GOTS (Global Organic Textile Standard) ve Oeko-tex 100 standartlarının gerekliliklerine uygun üretilirler ve ZDHC MRSL’inde listelenen öncelikli kimyasal gruplarındaki kimyasalları belirlenen sınırların üstünde içermezler. 

Tekstil ve giyim tedarik zincirini etkileyen mevzuatlarla birlikte otoritelerin ve markaların kısıtlı kimyasal listelerine (RSL’ler) tam uyum gösterirler. REACH yönetmeliğinin Yüksek Önem Arz Eden Maddelerini (SVHC) ve Ek 17’sinde kısıtlanmış azo boyaları, Alkilfenol ve etoksilatları (AP/APEOs), Klorlu aromatik bileşikleri (AOX) ve kabul edilebilir limit değerlerin üzerinde formaldehit içermezler.

Kimyasalların ise ZDHC Gateway Kimyasal Uyumluluk Piramidi’ne seviye 1 ve seviye 3 olarak kayıtları GreenScreen Certified™ Standard for Textile Chemicals ve GOTS (Global Organic Textile Standard) belgesi ile yer almaya devam etmektedir.

 


EN ÇOK TÜKETİLEN

Daha Az Maliyetle Doğru Ürün

En Çok Satılan Ürünlerimiz